Čest je slučaj da poznati novinari završe na čelu službi odnosa s javnošću (eng. public relations PR, njem. Öffentlichkeitsarbeit). Zašto je to tako i jesu li odnosi s javnošću smrt za novinarstvo kakvo je nekad bilo ili je PR nadogradnja modernog novinarstva u kojem novac diktira sve pa i pravo na “uljepšanu” informaciju?.

Poznato je da odnosi s javnošću služe za poboljšavanje cjelokupanog imidža organizacije (kompanije, političke stranke, institucije) u javnosti.

Odnosi s javnošću predstavljaju umijeće rada i govora koji će stvoriti povoljno mišljenje kod javnosti o nekoj organizaciji, instituciji ili pojedincu.

Osnovna uloga odnosa s javnošću je da na adekvatan način pripremaju i osiguraju objavljivanje određenih informacija o organizaciji.

Što kad su one štetne za tvrtku, a ta tvrtka je primjerice istovremeno i veliki oglašivač?

Je li u tom slučaju PR služi da novinare u redakcijama uvjeri da bi objava kompromitirajućih vijesti bila loša i za njihovu tvrtku? Jesu li vam poznati takvi slučajevi?

Je li to razlog da se poznati novinari, koji dobro znaju kako funkcioniraju redakcije, odlučuju za profitabilniji rad u PR-u?  Gdje je tu javnost koja nasušno traži istinu?

Zamoljavamo vas da ispunite ovu anketu pritiskom na tipku na kojoj je odgovor koji smatrate ispravnim?

JESU LI ODNOSI S JAVNOŠĆU SMRT ZA NOVINARSTVO?