Na današnji dan 1990. godine s radom je počeo Radio M iz Sarajeva. Danas slavi svoj 29. rođendan.

Kao prva privatna i nezavisna radio stanica u ex-Jugoslaviji i široj regiji Balkana, Radio M  upisan je u  Beogradu u Registar javnih glasila 1990. godine , te je tako ispunio programske, tehničke i ekonomske uslove za dobijanje trajne dozvole za emitovanje.

Zemaljskom mrežom frekvencija Radio M pokriva veliki dio BiH (FBiH i RS), cca 2.500.000 stanovnika i sluša ga populacija svih nacionalnosti i konfesija /Sarajevo, Zenica, Mostar, Tuzla i jedini radio iz Federacije koji pokriva širu regiju Banja Luke/.

Za svoj rad, Radio M dobio je više nagrada, priznanja i zahvalnica, od kojih se izdvajaju:

  • Srebrna medalja EUREKA s Lentom Evropske Zajednice u Briselu – za inovacije u radio difuziji-1991 god.
  • Zlatna plaketa BIG HUMANS PEOPLE, u Londonu, u konkurenciji 100 zemalja svijeta – za trajno humanitarno angažovanje,
  • Više puta Najbolji radio u BiH – Savez novinara BiH,
  • Više puta nagrađivan za najbolje radio-emisije – Savez novinara BiH,
  • Zahvalnice i priznanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu – Odsjek žurnalistika, za    profesionalnu edukaciju studenata.