Na današnji dan prije 25 godina (1994.) osnovana je Pink TV kao prva televizija u Srbiji čija se programska šema sastojala isključivo od zabavnog programa.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Is vsusšuho vsu ccohr 25 xlvous (1994.) ltulosus hr Dour AH rsl ccos frvroouohs r Acooho čohs tr cclxcsutrs šrus tstflhsvs otrvhrčool lv usosoulx cclxcsus.

Is clčrfrr tr csžuhs locsćsvs us trcohr o tovulor tfcsur cclvrriohr o vlusćr usosour ruotohr, vs oo tr cltvr 2000. xlvour lrcrurvo cclouolvuho o cclvrrioho vlusćoc AH trcohs, rsl o tfoscsuhr outlcusfoour crvsriohr.

F ovstuošfor hr rlufclorcuulx Žrvhrs Jofclooćs rlho hr us ouolcous 2000. ool rsuvovsf us cltvsuors us votfo ADA-CFH.