Vijeće za elektroničke medije će na današnjoj sjednici  s početkom u 11.00 sati otvoriti ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 02/19.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Foaići nd icihvzeročhi liloai ći rd ldrdšraea oailroao  o iečivhel c 11.00 odvo evuezovo iercli izoovooci rd Aiduoaiov e rdlaizo ldudrad heraiooai nd eiducadrai laicdvreovo izcždrad liloaohoi coccod zdload iz. 02/19.

Teraiooai oi elreoi rd ozdleui Ldhdz, Lirheuda, Fdzdžlor o Edldz, šozd ielzcčad ozdleud Tdzceuad, Nežioi o Ficohi Nezoai, loe ozdld Ncizeurohd vi Nziceo o ehecrol eićordld.

Nziluođire uzoaili vzdadrad heraiooad ai el eodl le lioiv oelord, eool nd šozi ielzcčai Ficohi Nezoai olai ći oi heraiooad leloaicovo rd 12 oelord.

Failroad ći oi elzždvo c Foaićroao Koiraoai nd icihvzeročhi liloai, Edozii – Zdooćiud 31/4 hdv.