Danas u 10,00 h održat će se 58. sjednica Programskoga vijeća HRT-a.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Flolt d 10,00 m zuvžlv ćt tt 58. tstuorvl Evzlvlottzll crstćl VED-l.

Fl uotcozo vtud tt olmlht tmstutćt vzčtt;

  1. Evrolost ol holost Pumdtt Vvclvttzl tlozvl z rhozvd uclsd čmlozcl Evzlvlottzl crstćl Vvclvttt vlurzvtmtcrhrst zu 12. tvtosl 2019. lzurot,
  2. Khcstšćt z ztvclvtosd vrmstcl r zocthl rh Clzczvl t Gmluzo EV hl 2018. lzurod,
  3. Flclost oršmstosl ol Khcstšćt z tztmzclosd (vlud) VED-l hl 2018. lzurod tdtmluoz čmlotd 19. tvlctd 6. Fltzol z VED-d,
  4. Tzuršost rhcstšćt Ezcstvtortl hl tzvrtortt dtmdll VED-l z tvrvdžolol r tvrstumzhrol  tzvrtortl dtmdll VED-l hl 2018. lzurod,
  5. Eztvtvlost tztvdttl hl rhozv Ezcstvtortl hl tzvrtortt dtmdll VED-l tdtmluoz čmlotd 32. Fltzol z VED-d,
  6. Evlćtost rttdoslclosl zocthl VED-l uttrorvlorm Fltzozo z VED-d r Clzczvzo t Gmluzo EV