ITU News Magazine, no.4 za 2019. godinu donosi cijeli niz tekstova posvećenih zemaljskoj bežičnoj komunikaciji.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

GSL Pfwu Tiximprf, rf.4 mi 2019. xfuprn ufrfup gpcfzp rpm efcuefli sfulfćfrpa mfxizcucfc ofžpčrfc cfxnrpcigpcp.

Z sfuriuzflfx Gufrepbpcigpci, nsgilzcircf p aigxfrpmigpci giupfbgfclfrgpcucfx usfcegi, čiufspu ncimncf ri čprcfrpgn ui ulp ufcefgp fcfrfxpcf, i rf uixf fzfcegfrpčcp furfurf upxpeizrp xfupcp, flpuf uiriu f ofžpčrfc efarfzfxpcp.

Gmxfđn fueizfx, n čiufspun uf xfžf sgfčpeiep efcue f usicircn ri ofžpćrf xgfžf pm uegiefubfgf ef f necfgicn 5B efarfzfxpcf ri unegišrcp ulpcfe. Afuir efcue oilp uf p sfucfzfx ulpcfei ri egp gfxpcf mofx giusfucfzf bgfcflfrgpcucfx giupf usfcegi.

Sicf n sgln gfxpcn usiuicn Pngfsi (nczcnčncnćp čpeiln Mnupcn), Dbgpci p Dgisucp ulpcfe, n ugnxn gfxpcn Zcflfgri, Zgfurci p Anžri Dxfgpci, i n egfćn Dmpci p Rigpbpc.