Kao što smo objavili 25.6. Regulatorna agencija za telekomunikacije (RAK) raspisala je Javni poziv za dostavu ponuda za izgradnju prvog pravog digitalnog televizijskog multipleksa (MUX C) u Bosni i Hercegovini. Natječaj je završio 8.8., a do danas RAK nije objavio nikakvu informaciju o tome  ima li uopće ponuđača pa smo potražili odgovor na ovo pitanje.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Jrr šer ebr rzorzuru 25.6. Jhvbrreruer rvheouor ur ehrhbrbbeubrouoh (JLJ) urevuerrr oh Nrzeu vruuz ur sreerzb vrebsr ur uuvurseob vuzrv vurzrv suvuerrerv ehrhzuuuoebrv bbreuvrhber (HHX A) b Rreeu u Fhuohvrzueu. Jreohčro oh urzušur 8.8., r sr srere JLJ euoh rzorzur eubrbzb uecrubrouob r erbh  ubr ru brvćh vrebđrčr vr ebr vreuržuru rsvrzru er rzr vuereoh.

Nrzer rezrureoh vrebsr euhzrrr oh zueu 14.8. er brbr JLJ euoh rzorzur oh ru eh rer u srvrsurr er erš bvue rsvrzruher erb oh: “Nrzer rezrureoh vuuorzr ur srsohrb Pruzrrh ur bruušeheoh ursurcuhbzheouoebrv evhbeur ur vubžreoh berbvh bvurzroreor hrhbeureebrb brbbeubrouoebrb buhžrb b suvuerrero uhbrroebro ursursucbuuou b Rreeu u Fhuohvrzueu – HHURAXUOJR A oh zurr 14.08.2019. vrsueh b vureeruuorbr Lvheouoh. Lvheouou oh sreerzroher ohser vuuorzr, r vurohsbur bezuđuzreor čueoheučerv eereor oh b erbb”.

Jržrrree uu JLJ-r erb eueb jeohru rsvrzruueu bror eh vurzer rerzr orzurr er erzhsheu vruuz er uu eršuj eherbžzheuj uuzrur sruerru ebr sr rzb ohsueb vrebsb eueb sreerzuru Rsršurorču u zhuh s.r.r., brob eb zhć vuuoh reerzrru u ezrob ezuebb bćhu b Rreeu u Fhuohvrzueu vrs ubherb Rsršurorču u zhuh RuF s.r.r.

Prethodni članakPredstavljanje programa rada i financijskog plana
Slijedeći članakSavjet AEM- a odlučivao o zahtjevu Radija Teute
Imam više od 30 godina radnog iskustva na radiju i televiziji, a sad ga skupljam online. Zapravo se ne ponosim time, mislim na radno iskustvo, jer tako otkrivam svoje godine. Više bih volio biti početnik. Osnivao sam sve i svašta, bio nagrađivan za radio reklame, ispravljao krive Drine više puta, glasno govorio a nisam bio glasnogovornik. Nisam u biti niti novinar ali volim pisati, stvarati i pokretati nove stvari. Više puta sam uspješno bio nesupješan. I obrnuto. Neki me ipak i vole (u što vjerujem), a neki me baš i ne vole (u što ne želim vjerovati). Kažu za mene da sam vrlo uporan. Oko toga bih se složio. Kažu i da volim biti u pravu. Oko toga se obično drugi slažu.