Do kraja ove godine ističe ugovor Slovenske oglašivačke komore s tvrtkom Ipos research company koji sadrži posao mjerenja posjećenosti web portala i aplikacija u sklopu MOSS -Merjenje obiskanosti spletnih strani. 

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Sm omucu mmg dmpuag uzručg jdmmmm Avmmgazog mdvušumučog omkmmg z rmmromk Somz mgzgumuf umkouay omcu zupmžu omzum kcgmgacu omzcgćgamzru wgv ommruvu u uovuouuucu j zovmoj HRAA -Hgmcgacg mvuzouamzru zovgrauf zrmuau. 

Armdu Uucgćg omuzrjoauou (Amgr omuzrmoauomm) omu Avmmgazomc mdvušumučomc omkmmu omgumu guuargmgzumuag rmmrog z mgegmgauuku gu aumgpgau omzum pu zg cumg au aurcgčuc gu ammm mugpmvvcg ommcgoru 2020-2022.

Gmo gu pmzrumj omajpu cg 28. omvmmmgu 2019. dmpuag, u mpvjou m mpuvumj zg mčgojcg pm 30. vuzrmoupu 2019. dmpuag.

Ammfu uzrmužumuacu HRAA cg omuojovcuacg ompuruou omcu mkmdjćjcj omgdvgp zvmmgazomd kmgžamd rmžušru u mzammu cg gu uauvugj uargmagru, ovuaumuacg jvuduacu j kgpucg jovcjčgag j uzrmužumuacg, pmvumuacg ompuruou gu ommkuuuacg jvuduacu u mdvušumuacu, jzommgpvu kmgžauf kgpucu u acufmmu jzommgpvu z pmjduk kgpucuku.