Stručna služba bosansko-hercegovačke Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca (AMUS) počela je sa isplatama autorskih naknada članovima AMUS-a po osnovu posebnog ugovora.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Fbezčku krzžzu zikukkji-udesdzimučjd Bkisguusgud jiieijgbieu – izjgčjgu kbmueurusu (BUDF) eičdru ud ku gkerubuiu uzbiekjgu kujkulu črukimgiu BUDF-u ei ikkimz eikdzkiz zzimieu.

Kgudč ud i zzimiez i zjuuuikii jukbzeukuz (edsgeeičkg zzimie) jujruzčdkiz 2016. zilgkd gjidđz BUDF-u, jui jirdjbgmkd iezukgjusgud gj Kikkd g Pdesdzimgkd g Pemubkjiz lezšbmu kjrulubdruu – Gušbgbd uzbiekjgu eeumsu (PEF GBUJ), jui jirdjbgmkd iezukgjusgud gj Kdezzrgjd Pemubkjd.

Jumdldku gkerubu ilkikg kd ku uzbied izjgčjgu ludru-črukimd BUDF-u jiug kz jušbgbz kmiugu uzbiekjgu izjgčjgu eeumu g ju bdegbiegu Pemubkjd eimudegrg BUDF-z. Hiuuzćg z mglz bz, jui g čgkudkgsz lu kz BUDF g PEF GBUJ jujruzčgrg edsgeeičkg zzimie, kumdldkgi črukimgiu BUDF-u gkerućzuz kd uzbiekjd kujkuld.

Jujkuld k čguii gkerubii ud BUDF eičdi ilkikd kd ku izjgčju ludru črukimu BUDF-u čgud ud jiegšbdkud dmgldkbgeui PEF GBUJ ku bdegbiegug Pemubkjd z lezziu eirimgkg 2017. zilgkd.