Na današnji dan prije 213 godina izašle su prve novine na hrvatskom jeziku.

Prvi broj novina Il Regio Dalmata – Kraglski Dalmatin, ili jednostavno Kraljski Dalmatin,  tiskan je 12.07.1806. godine u Zadru. Odluku o pokretanju novina donio je sam Napoleon, a pokrenula ga je tadašnja francuska uprava u svojoj novoj pokrajini Dalmaciji. 

List je bio dvojezičan, tekstovi su objavljivani na talijanskom i hrvatskom, imao je osam stranica i u početku je izlazio tjedno, subotom.  Od 31.12.1807. do 25.08.1809. list je izlazio petkom i zbog austrijsko-francuskih sukoba počinje se neredovito tiskati.

List je izlazio u nakladi od 600 primjeraka, a godišnja pretplata iznosila je 12 mletačkih libara. Pretplata se mogla izvršiti i na tri, četiri i šest mjeseci, a pojedinačni je broj u prodaji stajao pet mletačkih soldina. List je imao prvenstveno propagandni značaj, kao sredstvo za pridobivanje naklonosti tadašnje javnosti za Napoleonovu upravu na ovim prostorima, a objavljivao je službena priopćenja i razne upute i naredbe. 

List je ukinut 1.04.1810. godine. Ukupno je izašlo 176 brojeva “Kraljskog Dalmatina”, i to na 1392 stranice.