Europska komisija otvorila je javnu raspravu za CEF 2 Digital (Connecting Europe Facility 2021-2027).

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Ldiugizk zufgiguk uakuiggk uk ukksd ikigikkd ck MLG 2 Jghgakg (Musskxagsh Ldiugk Gkxgggay 2021-2027).

Tkksk ikigikkk uk uakuiksk zkzu zg ik gigzdgggk iakukggšak agusgzk u giguigakasgf guaidčugfk ck dgkhksuk d aghgakgsd gstikiaidzadid d ckfgukfk čgksgxkfk LO-k g skuzugugf skčgsgfk iukškkksuk guiauukćgb guaikzk d gukkcgkuiag, dc guaišzd giuhikfk Musskxagsh Ldiugk Gkxgggay.

Lsiaidfksa ck gukkcgkksuk Ldiugk (MLG) uk giuhikf (idtgsksxgiksuk zuug guaižkkk aiksikdiugizk fikžk g gstikiaidzadik d ikzauigfk giufkak, akgkzufdsgzkxguk g kskihguk. MLG ćk d ikuud aidhd hkskikxgud dćg 2021., ck ikafuhuagšsuk ikcauzguk 2021.-2027., i giuikčdsuf ua 3 fgggukiak kdik.

Tkksk ikigikkk uk uakuiksk au 11. idusk ukk huagsk.