Prije tri mjeseca, točnije 4.4.2019.  prvi smo objavili informaciju da je HRT poništio svoj natječaj za istraživanje tv gledanosti, kako je navedeno u obrazloženju, radi osnivanja pravne osobe zajedno s drugim komercijalnim televizijama s kojima će zajednički nabavljati istraživanja gledanosti. Time je jedini ponuđač na tom natječaju, AdScanner, izbačen iz igre. Proučavanjem HRT-ove odluke o poništenju uočili smo tri bitna detalja zbog kojih smo 8.4. objavili novi tekst na našem portalu “Zašto HRT neistinito obrazlaže odluku o poništenju natječaja za istraživanje gledanosti”. I bili smo u pravu!

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Gmgeg emg regnghu, eučmgeg 4.4.2019.  jmrg nru uveurgeg gmsumruhgen bu eg DJC jumgšegu nrue mueegčue au gnemužgrumeg er iegbumuneg, nunu eg murgbgmu n uvmuaeužgmen, mubg unmgrumeu jmurmg unuvg auegbmu n bmnigr nurgmhgeuemgr egegrgageuru n nuegru ćg auegbmgčng muvureeueg gnemužgrumeu iegbumuneg. Cgrg eg egbgmg jumnđuč mu eur mueegčuen, ZbMhummgm, gavučgm ga gimg. Gmunčurumegr DJC-urg ubenng u jumgšegmen nučgeg nru emg vgemu bgeueeu avui nuege nru 8.4. uveurgeg murg egnne mu mušgr jumeuen “Uušeu DJC mggnegmgeu uvmuaeužg ubennn u jumgšegmen mueegčueu au gnemužgrumeg iegbumuneg”. Z vgeg nru n jmurn!

Pu ubennn u jumgšegmen mueegčueu euigčmu ng žuegu ZbMhummgm g n vgemur murgu nrueg muaeuig avui čgiu rgneg bu  DJC mgeg n jmurn eg eg jueur Bmžurmu nurgngeu au numemuen junenjunu eurmg muvurg nnruegeu žuevn 21.5.2019. g jumgšegeu jumgšegmeg mueegčueu.

Odluka Državne komisije za kontrolu provedbe javnog natječaja od 21.5.2019.

DJC eg eubu ermbgu, n uvmuaeužgmen ubenng u jumgšegmen eurmg muvurg, bu eg gmghgeuegru u auegbmgčnur unmgrumen jmurmg unuvg muneueu munum šeu eg umu munjgnumu. J mušgr čeumnn uveunmgeg nru bu uru ermbmeu mgeg eučmu egm gmghgeuegru u auegbmgčnue jmurmue unuvg mgeg vgeu mgšeu muru g rgć eg mgnu rmgegrg vgeu unenuemu, n nrunur nenčuen g jmgeg munjgngrumeu mueegčueu.

Cu eg n urur junenjnn nubu juermbgu g DJC.

Xrn ngemn ueg vgemn euž DJC-u, nuu g uneueg uminrgmeg ZbMhummgmu, jmurgemu eg nučgeu Bmžurmu nurgngeu eg eg DJC nubu bnžum jmurgneg urn ubennn g jmgeruegeg mganeeueg mueegčueu nueg eg nur munjgnuu.

Gmg eurg DJC rumu jeuegeg g emušnurg junenjnu n gamunn ub 15.871,25 nm (hhu 2100 gnmu).

Pu, urbeg jmgčg mgeg nmue. Zruru g Xbennn DJC-u u jmgerućumen nrueg jmruemg ubenng, mu mg n juejnmuneg nunu eg vgeu munjgnumu g nunu eg ZbMhummgm auburueegu emužgmg nregeg. Bgeueeg g bunnrgmeuhgen bumungru nnemu.

Prethodni članakOIV rješava probleme komunikacije
Slijedeći članakKakva je samoregulacija online medija u BiH?
Imam više od 30 godina radnog iskustva na radiju i televiziji, a sad ga skupljam online. Zapravo se ne ponosim time, mislim na radno iskustvo, jer tako otkrivam svoje godine. Više bih volio biti početnik. Osnivao sam sve i svašta, bio nagrađivan za radio reklame, ispravljao krive Drine više puta, glasno govorio a nisam bio glasnogovornik. Nisam u biti niti novinar ali volim pisati, stvarati i pokretati nove stvari. Više puta sam uspješno bio nesupješan. I obrnuto. Neki me ipak i vole (u što vjerujem), a neki me baš i ne vole (u što ne želim vjerovati). Kažu za mene da sam vrlo uporan. Oko toga bih se složio. Kažu i da volim biti u pravu. Oko toga se obično drugi slažu.