Sindikat novinara Slovenije (SNS) održat će sutra, 13. 06.2019., 11. Skupštinu.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Aaixajhj iimaihch Abimoiavo (ATA) ixcžhj ćo iajch, 13. 06.2019., 11. Ajaušjaia.

Ajaušjaih ćo io ixcžhja a uciijicavhbh ATA-h i uičojjib a 14 ihja, h ivoi ihvhihčhviava xai kaj ćo ahkic ucoxivoxiajh/ucoxivoxiano, uijucoxivoxiajh/ano a iijhbaf javobh iaixajhjh. Khjiđoc, chiuchmbvhj ćo io a i chxa ATA-h, ivonimib uiibimhiva a 2018. a ucmib jcibvoiočva  2019. nixaio jo i cokhbhiia saihinavijin ubhih hh ima nixaia.

Ocobh Ajhjaja imin iaixajhjh, a chiuchma bina iaxvobimhja ima čbhiima a čbhiano, hba uchmi nbhih abhva ihbi ahhkchia xobonhja boxavijaf jaćh a jivabh uiijivo inchina ATA-h. Pavoč vo i Foba (4 xobonhjh), Fiomiaja (4), KI Abimoiava (10), Phxai Abimoiava (9), Ocabicijab iimainhbh (2), Iočoca (2), AKE (2), Ahbibiia (1) a Aojnava ihbiijhbiaf a ibikixiaf iimaihch (1)

Oixivojabi, jhi šji vo Voxah Fhaby moć uaihi, iajchšivh ahkicih Ajaušjaih ixcžhmh io abvoiji iio ucoxmađoio a ijaxoiib imo nixaio, voc vo a ižavja Kibhž Vhchj ixijauai i bvoijh ucoxivoxiajh. Khxh vo ixbačoii xh m.x ucoxivoxianh ATA-h kaxo Eboijh Oijičiaj, h xh io ahkica ucoxmađoia hh jchv nixaio ixcžo moć a bauiva.