OBN televizija više nije deo naše ponude i ta odluka je doneta na njihov zahtev.
Želimo ipak da ukažemo da je odnedavno u našoj ponudi najgledanija televizija iz Bosne i Hercegovine, Nova BH, koja emituje kvalitetan i sadržajan program za sve generacije, od informativnih do zabavnih emisija”.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

“PHM ahxhbrcrxe bršh rrxh ihi rešh kiriih r ae iixiae xh iirhae re rxrlib celahb.Žhxrti rkea ie iaežhti ie xh iirhiebri i rešix kiriir rexvxhierrxe ahxhbrcrxe rc Hixrh r Khafhvibrrh, Mibe HK, aixe htraixh abexrahaer r xeiažexer kaivaet ce xbh vhrhaefrxh, ii rrxiatearbrrl ii cegebrrl htrxrxe”.

Pbi karikćhrxh ce xebrixa, karxh rhaixrai iere, xh igxebri OHH re xbixrt xaaerrfete ke xti aaevit ibh brxhxar kiaaežrxr aithraea r ii PHM-e cešai iixecr ii kaharie irxaargifrxh rxrlibiv kaivaete iriaea OHH-ibh tahžh irxaargifrxh.

Me reš ikra iivibiari xh Rxege Ocerrxcxi, irahaaia PHM-e. „PHM xh xaxikri ivibia i irxaargifrxxart kaebrte aerexe rcber aharaiarxe Hixrh. Pi rh crečr ie OHH rxr grxi aixe iaive xaaere rhćh rtear kaebi rexaebrar irxaargiraear aerex re xbixrt xixaebrte, irr ai rtexi karxrai iivibiarar x rixrahxxht kaebe. Meaebri, aečireti re rrahahx vxhieahxxe rcber Hixrh, e kxerraeti vxhieahxxrte kiriirar bršh rhvi karxh”. 

G rexaebai iivibiae Ocerrxcxi kixešrxebe re šai xh trxxri aei xh rcxebri ie ćh vxhieahxxrte kiriirar bršh :

“Tartxharfh, kaišxh rhixhxxh (2.6.) PHM xh kiaahrii ribi htrxrxi kii recrbit „Ay wrxh aixhx“ („Aixe iaeve xh flhx“), vixh tišaeafr karkahtexi xhxe kahte ikiaete xbixrl xikaive, e bxhaixhti ie ćh ai grar rexcegebrrxr xliw re frxhxit Hexaeri. Ttrarae xh xbeah xigiah r rhixhxxh i 19:55 xeti re PHM-i”.

Tabi hkrciii “Aixe iaeve xh flhx” tižhah kairećr re kibhcrrfr :

Rxege Ocerrxcxi kixaei xh irahaaiait PHM-e 18.6.2018. viirrh rexxrxhirbšr iiviviiršrxhv irahaaiae Mhbhre Črčae.

Prethodni članakZašto ljudi vjeruju lažnim vijestima?
Slijedeći članakUčiti građane medijskim vještinama
Imam više od 30 godina radnog iskustva na radiju i televiziji, a sad ga skupljam online. Zapravo se ne ponosim time, mislim na radno iskustvo, jer tako otkrivam svoje godine. Više bih volio biti početnik. Osnivao sam sve i svašta, bio nagrađivan za radio reklame, ispravljao krive Drine više puta, glasno govorio a nisam bio glasnogovornik. Nisam u biti niti novinar ali volim pisati, stvarati i pokretati nove stvari. Više puta sam uspješno bio nesupješan. I obrnuto. Neki me ipak i vole (u što vjerujem), a neki me baš i ne vole (u što ne želim vjerovati). Kažu za mene da sam vrlo uporan. Oko toga bih se složio. Kažu i da volim biti u pravu. Oko toga se obično drugi slažu.