OBN televizija više nije deo naše ponude i ta odluka je doneta na njihov zahtev.
Želimo ipak da ukažemo da je odnedavno u našoj ponudi najgledanija televizija iz Bosne i Hercegovine, Nova BH, koja emituje kvalitetan i sadržajan program za sve generacije, od informativnih do zabavnih emisija”.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

“EGP oaxajggggr jgša igga jav irša uviija g or vjxicr ga jviaor ir iggtvj grtoaj.Žaxglv gurc jr icržalv jr ga vjiajrjiv i iršvg uviijg irgaxajriggr oaxajggggr gg Gvuia g Eaklaavjgia, Pvjr GE, cvgr algoiga cjrxgoaori g urjkžrgri ukvakrl gr uja aaiakrlgga, vj gizvklrogjigt jv grirjigt alguggr”.

Ejv ukgvućaiga gr grjivuo, ukgga iacvxgcv jrir, ga vigrjgv CGG ir ujvggl uokriglrlr ur ulv okravl vja jggauog uvkoržgxg cvlaiork g vj EGP-r gršov jvxrgg jv ukacgjr jguokgiilgga iggtvjva ukvakrlr iiiork CGG-vja lkaža jguokgiilgga.

Pr irš iugo vjavjvkgv ga Burir Cgrigugxv, jgkacovk EGP-r. „EGP ga ucxvugv iavjvk v jguokgiilggucgl ukrjglr crirxr ggjri oakgovkggr Gvuia. Dv ia girčg jr CGG gxg igxv cvgr jkiar uokrir iaća glrog ukrjv iruorjgog jguokgiigkrog crirx ir ujvggl uiuorjglr, vig ov glrgi ukgxgci jvavjvkgog u ivugoaxgal ukrjr. Prkrjiv, krčiirlv ir gioakau axajroaxgr ggjri Gvuia, r uxrigkrlv axajroaxgglr uviijgog jgša iaav ukgga”. 

M iruorjci vjavjvkr Cgrigugxv uvgršigrjr ir šov ga lguxgv crj ga gggrjgv jr ća axajroaxgglr uviijgog jgša :

“Dkglgakgla, ukvšxa iajgaxga (2.6.) EGP ga uvckaiiv ivji alguggi uvj irggjvl „Ey wgza kixau“ („Evgr jkrar ga ltaz“), ajga lišcrklg ukgukalrgi gaxr ukalr iuiorlr ujvggt uiukiar, r jgakigalv jr ća ov igog irggrirjiggg utvw ir lggaxvl Grxcrii. Slgogkr ua ujrca uiivoa g iajgaxga i 19:55 urlv ir EGP-i”.

Dkji auggvji “Evgr jkrar ga ltaz” lvžaoa ukvirćg ir uvjagiglg :

Burir Cgrigugxv uvuorv ga jgkacovkvl EGP-r 18.6.2018. avjgia iruxggajgjšg jiavavjgšigaa jgkacovkr Pajair Čgčcr.

Prethodni članakZašto ljudi vjeruju lažnim vijestima?
Slijedeći članakUčiti građane medijskim vještinama
Imam više od 30 godina radnog iskustva na radiju i televiziji, a sad ga skupljam online. Zapravo se ne ponosim time, mislim na radno iskustvo, jer tako otkrivam svoje godine. Više bih volio biti početnik. Osnivao sam sve i svašta, bio nagrađivan za radio reklame, ispravljao krive Drine više puta, glasno govorio a nisam bio glasnogovornik. Nisam u biti niti novinar ali volim pisati, stvarati i pokretati nove stvari. Više puta sam uspješno bio nesupješan. I obrnuto. Neki me ipak i vole (u što vjerujem), a neki me baš i ne vole (u što ne želim vjerovati). Kažu za mene da sam vrlo uporan. Oko toga bih se složio. Kažu i da volim biti u pravu. Oko toga se obično drugi slažu.