Kao zvaničan početak rada Televizije Crne Gore, tada Televizije Titograd u osnivanju, uzima se 4. maj 1964. godine, kada je, u centralnom dnevniku Televizije Beograd, emitovana prva reportaža pripremljena u crnogorskoj redakciji, na čijem čelu je bio dr Radoslav Rotković. Već 1968. godine počinje redovna nedjeljna hronika „Kroz Crnu Goru”, koja 1971. prerasta u dnevnu emisiju „Novosti dana”.

Od tada, kadrovski i tehnički osposobljena, Televizija Titograd počinje emitovanje programa iz sopstvenog studija u glavnom gradu Crne Gore, gradeći njenu osobenu televizijsku sliku, kroz različite forme novinarskog izraza. Prvi televizijski dnevnik emitovan je 1975. godine. Televizija Titograd 1979. godine uključuje se u Evroviziju sa otvaranja TV Festivala nesvrstanih zemalja u Baru.

Preseljenjem u novi dom 1984. godine Radio-televizija dobija odgovarajuće profesionalne uslove za rad. Početkom 90-ih širok programski spektar obogaćen je vikend i novogodšnjim programima, emisijama zabavnog i muzičkog karaktera. Igrane serije „Djekna” i „Oridjinali” pobudile su interesovanje gledalaca ne samo u Crnoj Gori, već i na prostoru tadašnje Jugoslavije.

Od 1991. godine Televizija Titograd počinje da djeluje u jedinstvenom radio-difuznom sistemu pod imenom Radio-televizija Crne Gore, po uzoru na nacionalne televizije ostalih jugoslovenskih republika koje su takodje do tada nosile imena svojih glavnih gradova.

Bilo je to vrijeme kada je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija postala bivša Jugoslavija. Njen konačan kraj ostaće upamćen, ne samo po ratovima, ljudskim žrtvama i razaranjima, već i po izrazitom padu novinarske profesionalnosti i ratno- propagandnoj ulozi mas-medija, pa nažalost i Televizije Crne Gore.

Programska i kadrovska konsolidacija počinje 1997. godine, kada se TV Crne Gore vraća standaradima profesionalnog novinarstva i oblikuje nove programske šeme prvog i drugog programa. Sa dotadašnjih 12 odsto sopstvene produkcije, već 1998. Televizija samostalno kreira cjelovit program. Uvode se nove emisije, program proširuje i žanrovski obogaćuje, uz novi audio-vizuelni identitet i dinamičniju formu.

U januaru 2001. godine počelo je emitovanje Satelitskog programa, namijenjenog u prvom redu crnogorskoj dijaspori.

Najmlađi mediji RTCG  – Multimedijalni centar, počinje sa radom januara 2013, prerastajući vrlo brzo u nezaobilaznu adresu crnogorskih građana. Danas, portal bilježi do 50 hiljada dnevnih posjeta.

Od 2002. godine Radio Crne Gore i Televizija Crne Goru su javni radio-difuzni servisi građana Crne Gore.

Konačno, 2019. RTCG zakoračila je u novu eru – eru modernizacije i najveće transformacije u svojoj istoriji – projekat vrijedan 17,8 miliona eura.

Radio Televizija Crne Gore punopravni je član Evropske unije radiotelevizija (EBU)  – najveće asocijacije nacionalnih medijskih organizacija na svijetu.