Denis Pericic, prvi predsjednik Vijeća za radio i televiziju, Photo: Screenshot HRT

Prve članove Vijeća za elektroničke medije (VEM) imenovao je Hrvatski sabor na sjednici održanoj na današnji dan 2004. godine.

Imenovanje je napravljeno po tada novom Zakonu o elektroničkim medijima (ZEM) koji je donešen još 15.7.2003. godine pa je proteklo više od devet mjeseci od donošenja zakona što je stvorilo određene poteškoće pojedinim nakladnicima koji su se našli u pravnom vakumu jer su im bile istekle koncesije, a nisu im produžene nove.

Razlog kašnjenju u imenovanju članova VEM-a bili su parlamentarni izbori koji su se dogodili  23.11.2003. pa je tako SDP-ova koalicijska vlada izglasala ZEM, a članove prvog saziva VEM-a birala je saborska većina predvođena HDZ-om.

Za članove Vijeća na vrijeme od tri godine, imenovani su:
– Irena Vuksanović,
– Nebojša Gladović.
Za članove Vijeća na vrijeme od četiri godine, imenovani su:
– mr. sc. Denis Peričić,
– Ljubomir Stefanović.
Za članove Vijeća na vrijeme od pet godina, imenovani su:
– Jure Ivančić,
– Marko Marić,
– Milivoj Pašiček.

VEM je održao svoju prvu konstituirajuću sjednicu 25. svibnja 2004. i tada je za predsjednika izabralo mr. Denisa Peričića, a za njegova zamjenika Juru Ivančića. U to vrijeme predsjednika i zamjenika birali su sami članovi dok danas predsjednika predlaže Vlada RH.

U mjesecu lipnju iste godine Vijeće je registrirano kao samostalna pravna osoba, članovi Vijeća su sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima stupili u radni odnos i na taj način započeli sa svojim radom.

Vijeće za elektroničke medije preuzelo je tako zahtjevnu ulogu prvog nezavisnog i samostalnog regulatornog tijela u području elektroničkih medija.

Koncipirano na načelima i iskustvima europske regulatorne prakse, od samog osnivanja Vijeće je u hrvatsko radijsko i televizijsko okružje nastojalo implementirati strukovne, ali i civilizacijske vrijednosti koje proistječu iz temeljnih dokumenata kao što su Europska konvencija o prekograničnoj televiziji, Direktiva “Televizija bez granica” i Zakon o elektroničkim medijima Republike Hrvatske.

U prvim mjesecima rada VEM je koristio prostor u Ministarstvu kulture, što nije odgovaralo potrebama Vijeća, pa je vrlo brzo, kao privremeno rješenje, 21. rujna 2004. godine unajmilo prostor u Slavonskoj aveniji 4.

Na samom početku rada VEM-a, osim sedmoro članova Vijeća, zaposlena su bila i tri člana Stručne službe Vijeća.