Prva lokalno-regionalna televizija u Hrvatskoj, koja je započela s legalnim emitiranjem po tada novom i prvom Zakonu o telekomunikacijama iz 1994. godine, bila je TV NOVA iz Pule i to na današnji dan prije 23 godine (1996).

Sa koncesijskim ugovorom 002. (broj ugovora 001. je od Televizije Moslavina, danas Nezavisna televizija) i odašiljačima u gradu Puli  (40. i 63. kanal) bila je vidljiva u Puli i široj gradskoj okolici.

Osnivač i pokretač ove televizije bila je Istarska županija još 1993. godine (14.6.), a njezin prvi ( a i sadašnji direktor) je Denis Mikolić. Mikolić je danas i najveći suvlasnik TV NOVE (ukupno ih je 19 ) i ujedno predsjednik Nacionalne udruge televizija (NUT).

Denis Mikolić, Photo: Screenshot TV Nova

TV NOVA je danas moderna regionalna tv postaja koja svojim signalom na 29. kanalu DVB-T-a sa Učke, pokriva Istru i Primorsko-goransku županiju te Kvarnerske otoke dok putem IPTV i kablovskih sustava je vidljiva u cijeloj Hrvatskoj. Program je lokalnog karaktera u što su uključene sve tv forme s dosta vlastite produkcije.

Prostori televizije smješteni su na 5. katu u Mletačkoj 12 u Puli.

Prvi logo TV NOVA Pula