Agencija za komunikacijske mreže i usluge (Agencija za komunikacijska omrežja i storitve – AKOS) objavila je odluku o provođenju javnog poziva za dodjelu dva prava proširenja radijskog programa u digitalnoj radiodifuznoj tehnici na cjelokupnom prostoru Republike Slovenije.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Ghovjnlp rp alimvnapjnleao ibožo n memmho (Ghovjnlp rp alimvnapjnleap libožlp n exlbnxjo – GRNM) lflpjnmp lo lmmmam l jbljlđovlm lpjvlh jlrnjp rp mlmlomm mjp jbpjp jblšnbovlp bpmnlealh jblhbpip m mnhnxpmvll bpmnlmnemrvll xovvnjn vp jlomlamjvli jblexlbm Aojmfmnao Mmljovnlo.

Mjn rpnvxoboenbpvn ilhm mlexpjnxn jlvmmo vplapevnlo ml 17.05.2019. hlmnvo m 12 epxn. N mjloxnip allo ilbplm nejmvlpjpxn jlvmđpčn apl n l mlamiovxpjnln allm ilbplm jbnmlžnxn mp fn eo lpjnmn vp lpjvn jlrnj ilžo eo jnšo eprvpxn vp ibožvni exbpvnjpip GRNM-p.

Zleofvl niovljpvp vojbnexbpvp alinenlp rp jlđovlo lpjvlh jlrnjp  ljnlovnx ćo jlvmmo allo fmmm mmljlmlpjpmo mjloxnip rpalvp l xbpžovo mlamiovxpjnlo m eampmm e bpejnepvni ilobnmnip xo epexpjnxn nrjlošxpl l ljlovn jlvmmp.