Slovenski narod bio je prvi dnevni list na slovenskom jeziku i začetnik jezične specijalizacije koja se potom razvila u slovenski novinarski stil.

Novine su prvi put izašle 2.4.1868. godine, a zadnji put 30.4.1945. godine iako je od 11. mjeseca 1943. godine, zbog okupacije, izlazio samo kao tjedni prilog novina Jutro.

Novine je utemeljila štajerska buržoazija koja je bila politički aktivna među mladim slovencima. Slovenski narod prvotno je izlazio u Mariboru, a od 18.7.1871.godine tiskan je u vlastitoj tiskari nazvanoj Narodna tiskara. Godinu dana poslije uredništvo se preselilo u Ljubljanu.

Kroz svoje razdoblje izlaženja Slovenski narod prošao je teška razdoblja cenzure ali i neposredne potpore određenih zainteresiranih političkih krugova što je bilo u to vrijeme vrlo česta pojava.