Prije mjesec i pol dana objavili smo vijest da je REM donio pravno tumačenje kako kablovski operateri nisu više u obvezi reemitirati televizije u svojim sustavima mreža ali ni kako to više ne mogu činiti niti bez dozvole televizija pri čemu je posve legitimno da televizije traže, ako to žele, naknadu za takvo reemitiranje. O tome možete više pročitati ovdje:

Kao što smo najavili u tom članku krenula je žestoka bitka za novac operatera. Televizije Prva i Happy ovlastile su tvrtku Content & Rights da zastupa njihove interese te da u njihovo ime pregovara sa operaterima oko cijena reemitranja.  Ova tvrtka je osnovana prije samo 2,5 mjeseca, a njezin vlasnik je Srđan Milovanović, novi vlasnik Prve TV i O2 televizije.

Cjenik reemitiranja je “papren”, kad se gleda pojedinačno po televizijama i očito je tako postavljen radi bolje startne pregovaračke pozicije televizija u odnosu na operatere. Ovim putem ekskluzivno donosimo i službeni dokument – ponudu iz kojih su vidljive cijene koje traže televizije.

CONTENT & RIGHTS doo Beograd – Ponuda poslovne saradnje za uslugu distribucije kanala

Nije ovo prvi pokušaj da se televizije u Srbiji izbore da i one dobivaju dio financijskog kolača od operatera kablovskih sustava što je inače praksa za gotovo sve strane kanale. Kopernikus cable network imao je sličan pokušaj 2016. godine no tada su cijene bile bitno niže što možete vidjeti iz ovog dokumenta.Zanimljivo je da je Srđan Milovanović i tada bio predvodnik ove grupacije samo onda s tvrtkom Kopernikus cable network no tada je, zbog tumačenja REM-a da kablovski operateri imaju obvezu reemitiranja ali ne i obvezu plaćanja, cijela akcija propala.

Ovu temu nastavljamo i dalje, čim dobijemo odgovore glavnih operatera, SBB-a i Telekoma Srbije, o njihovim početnim pozicijama oko plaćanja naknade za reemitranje.