Planiranje učinkovite komunikacije s ciljnim skupinama, korištenje postojećih resursa, prenošenje pravih poruka pravim ljudima u pravo vrijeme i praćenje vlastitog rada teme su koje su bile obuhvaćene tijekom dvodnevne obuke za strateške komunikacije za organizacije civilnog društva.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Luufrdufof nčrfetnrlf etgnfreurrof a rruofrg aenjrfugu, etdršlffof jtaltofćrj dfandau, jdfftšffof jdunrj jtdneu jdunrg uonsrgu n jdunt ndrofgf r jdućffof nuualrltd dusu lfgf an etof an zruf tznjnućfff lrofetg sntsffnff tznef iu aldulfšef etgnfreurrof iu tddufriurrof rrnruftd sdnšlnu.

Kdffrfdn an jdranalntnuur jdfsalunfrrr šfal dduđufaerj tddufriurrou etof ldfzuon jdtgrrulr gfsroaen jragfftal. Vnf uelrnftalr srt an jdtrfau dfrfžffofdrfdu etor of jtsdžuf edti jdtofel “Lragfftal iu nrofalr r srdrluufu jragfftal – antčunufof a uužfrg nrofalrgu“.

Kdffrfd of ntsruu Rreu Xuuffstdj ri Afalrlnlu iu gfsrof r duifturetal ri Xtfstfu r jdtjfatdrru Fudrfu Knffnu ri Afalrlnlu iu etgnfreurroaef alnsrof, etou of rflfduelrnfrg gfltsugu fualtouuu ansrtfrrrgu funčrlr euet jtalulr uelrnfr jtldtšučr r edfultdr nrofalr.

Ldtofel “Lragfftal iu nrofalr r srdrluufn jragfftal – zunuoffof uužfrg nrofalrgu” jdtntsr Fuefstfaer rfalrlnl iu gfsrof (FAF) n judlffdalnn a Afalrlnltg iu etgnfreurroaef alnsrof, Rfiunraftg nfrotg ftnrfudu r sofuulfreu gfsrou r Afalrlnltg iu duifturetal r gfsrof ri Xtfstfu, ni jrfufrroaen jtljtdn Xndtjaef nfrof.