Kupovina HP Produkcije d.o.o., koja upravlja DTH platformom EvoTV, od strane HT-a ozbiljno je zapela. Hrvatski Telekom d.d. (HT) kao kupac i HP-Hrvatska pošta d.d. (HP) kao prodavatelj dostavili su 27. 11.2018. zajedničku prijavu koncentracije u vidu stjecanja 100% udjela u temeljnom kapitalu društva HP Produkcija d.o.o. (HPP) od strane HT-a. Temeljem navedenog zahtjeva HAKOM je 4. 1. 2019. donio privremeno rješenje kojim je ocijenio da bi koncentracija HT-a i HPP-a mogla imati značajan učinak na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu te da se do okončanja postupaka privremeno zabranjuje HT-u i HP-u poduzimanje radnji u cilju dovršetka koncentracije o čemu smo već nekoliko puta pisali.

Temeljem navedenog, HAKOM je jučer objavio javni poziv za dostavu mišljenja i komentara na zajedničku prijavu koncentracije HT-a i HP-a s kojom bi HT stekao 100% udjel u HPP-u te na taj način preuzeo EvoTv uslugu.  
Svoje mišljenje i komentare možete dostaviti elektroničkim putem na ocjenakoncentracije@hakom.hr najkasnije do 30.1.2019. do 16 sati.