Ovde tekstot možete da pročitate na makedonski

Novi predsjednik Udruge novinara Makedonije (ZNM) Mladen Čadikovski promovirao je publikaciju na temu uvreda i kleveta kao dijela medijskih reformi.

Analiza daje pregled stanja na području uvreda i kleveta u razdoblju od kada su ta dijela dekriminalizirana 2012. godine do danas.

Predsjednik ZNM Čadikovski naglasio je da je svrha ove publikacije dati opći pregled situacije na području uvrede i klevete kada su u pitanju novinari i mediji, ali u isto vrijeme podsjetiti Vladu da su mediji, uključujući i zaštitu ugleda, važan dio reformskih prioriteta i da ih treba vratiti u fokus aktivnosti. Analiza će biti dostavljena Ministarstvu pravosuđa, koje bi trebalo predložiti izmjene i dopune Zakona o građanskoj odgovornosti od klevete i uvrede u pravcu poboljšanja teksta.

Autor Dejan Georgievski kaže da ova analiza daje konkretne preporuke u skladu s europskom praksom izmjene i dopune Zakona o građanskoj odgovornosti od klevete i uvrede. Taj zakon, kao i ostale medijske reforme, mora se vratiti vladinoj reformi.
“To je značajno jer se klevete mogu zloupotrijebiti kao sredstvo pritiska na novinare ili ignoriranje rasprave o pitanjima koja su od iznimnog interesa za javnost”, naglasio je Georgievski.

Dokument se može besplatno preuzeti na tri jezika na internetskoj stranici ZNM-a, a tiskana izdanja bit će dostupna u uredu Udruge. Ova aktivnost je dio projekta Mreža novinara i medija za slobodu medija u Makedoniji kojeg financira EU u okviru prioriteta medijske slobode Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Promovirana publikacija: Navredata i klevetata kako del od mediumskite reformi

Noviot pretsedatel na Združenieto na novinarite na Makedonija, pred javnosta ja pronovinaraše publikacijata na tema navredata i klevetata što e del od mediumskite reformi. Analizata e daden prikaz za sotojbata vo oblasta na navredata i klevetata vo periodot od koga ovie dela bea dekriminizirani vo 2012 goidna pa se do denes.

Pretsedatelot na ZNM Mladen Čadikovski, potenciraše deka celta na vakvata publikacija e da se dade eden opšt pregled na situacijata vo oblasta na navredata i klevetata, no istovremeno, i da se potseti Vladata deka mediumite, vklučuvajći ja i zaštitata na reputacijata, se značaen del od reformite prioriteti i treba da se vratat vo fokusot na aktivnostite. Analizata će bide dostavena do Ministerstvoto na pravda koj e treba da predloži izmeni i dopolnuvanja na Zakonot za graǵanska odgovornost od kleveta i navreda vo nasoka na podobruvanje na tekstot ukaža Čadikovski.

Avtorot Dejan Georgievski pak veli deka ovaa analiza dava konkretni preporaki vo soglasnost so evropskite praktiki za izmeni i dopolnuvanja na Zakonot za graǵanska odgovornost od kleveta i navreda. Ovoj zakon kako i ostanatite mediumski reformi zadolžitelno treba da se vratat na reformskata agenda na Vladata.

„Toa e značajno, zatoa što klevetata može da se zloupotrebi kako sredstvo za pritisok vrz novinarite ili za ignoriranje na debata za prašanja što se od isklučitelen interes za javnosta“ – istakna Georgievski.

Dokumentot će može besplatno da se prezeme na tri jazici od veb stranata na ZNM a pečateni izdanija će bidat dostapni vo kancelarijata na Združenieto.

Ovaa aktivnost e vo ramkite na proektot “Mreža na novinari za mediumskite slobodi vo Makedonija”, finansiran od EU, vo ramkite na prioritetot na slobodata na mediumite na Instrumentot za pretpristapna pomoš (IPA).