Javna ustanova RTV Slovenija, OE TV produkcija, traži novog radnika na radnom mjestu Sound Designer TV / RA produkcije,

Za rad na navedenom poslu očekuje se da kandidat ima završeno visoko stručno obrazovanje (inženjer elektrotehnike, inženjer multimedije, inženjer telekomunikacija, drugo visoko stručno obrazovanje ili nacionalna strukovna kvalifikacija), završen audio tečaj s 6 mjeseci iskustva.

Zaključit će se ugovor o radu s izabranim kandidatom na neodređeno vrijeme s tromjesečnim probnim razdobljem.

Prijave s odgovarajućim dokazima o obrazovanju, dodatnim vještinama te životopis treba poslati na e-mail adresu kadrovska@rtvslo.si
ili poštom: RTV Slovenija, Kadrovski servis, 1550 Ljubljana,Slovenija, najkasnije do 11. 01. 2019.
Pojmovi koji se koriste u muškom rodu koriste se kao neutralan za muškarce i žene.