Ovde tekstot možete da pročitate na makedonski

Zaklada za internet i društvo, Metamorphosis po 14. puta bit će domaćin Međunarodne konferencije eSociety koja će se održati 11. prosinca u Skopju, a tema je Medijski pismeni građani za odgovorne institucije.

Činjenica da se ova konferencija organizira 14 puta u nizu pokazuje potrebu za forumom u kojem će istaknute osobe preko rasprava doprinijeti razvoju demokratskih procesa u Makedoniji i na Balkanu. Na događaju će u pet odvojenih sjednica raspravljati i razgovarati više od dvadeset predstavnika institucija, medijskih organizacija i civilnog društva u Makedoniji i regiji, s krajnjim ciljem da doprinesu definiciji prioriteta u području slobode izražavanja, medijske pismenosti, transparentnosti i odgovornosti.

Na otvorenju će im se obratiti ministar za informacijsko društvo i upravu, Damjan Mančevski, veleposlanik EU u Makedoniji, Samuel Žbogar,  direktorica Zaklada Otvoreno društvo (FOOM), Fani Karanfilova Panovska i ministar komunikacija i transparentnost Robert Popovski.

Na temu Sloboda izražavanja i medija debatiraju Zoran Andonovski, urednik novinske agencije meta.mk, direktor AAVMU, Zoran Trajčevski, direktor Udruge novinara (UNM) Dragan Sekulovski, Dejan Georgijevski iz Centra za razvoj medija (MDC) i predstavnik Komisije za zaštitu prava na slobodan pristup javnim informacijama.

O tome Kako se nositi s prijevarama i dezinformacijama kroz medijsku pismenost će raspravljati Filip Stojanovski iz Metamorphosis, Marina Dimitrieva – Đorđievska iz Biroa za razvoj obrazovanja, Bojan Šaševski iz Radio MOF, Vesna Nikodinovska iz Makedonskog Instituta za medije (MIM) i Eleni Panayiotou iz Instituta za medijsku pismenost u Ateni.

Kako pratiti komunikaciju odgovorno i transparentno? je pitanje na koje bi trebali odgovoriti Kilian Vieth iz Centra za digitalna ljudska prava u Berlinu, Aleksandar Nikolov asocijacija Zenit, Trpe Stojanovski s Fakulteta sigurnosti, stručnjak za sigurnost Đorđi Lazarevski  i prestavnik Operativne tehničke agencije OTA.

O tome Kako da građani imaju veće povjerenje u institucije kroz transparentnost će govoriti Danira Karović iz Action See Sarajevo, gradonačelnik Đevđelije, Sašo Pockov novinar German Filkov iz Centra civilnih komunikacija (CCC) i Saše Dimovski koji će predstaviti dokument politike za reformu u javnoj upravi.

Međunarodna konferencija za mediumski pismeni građani

Fondacijata za internet i opštestvo, Metamorfozis po 14. pat će bide domaćin na Međunarodnata konferencija E-opštestvo koja će se održi na 11 dekemvri vo Skopje a temata e Mediumski pismeni građani za otčetni institucii.

Faktot što ovaa konferencija se organizira po 14. pat pokažuva kolkava e potrebata od forum kade što eminentni stručnjaci so debata pridonesuvaat vo razvojot na demokratskite procesi vo Makedonija i balkanskiot region.

Na nastanot vo pet oddelni sesii će debatiraat i diskutiraat nad dvaeset pretstavnici na instituciite, mediumskite organizacii i građanskiot sektor od Makedonija i regionot, so krajna cel da pridonesat vo definiranjeto na prioritetite vo oblastite na slobodata na izrazuvanje, mediumska pismenost, transparentnost i otčetnost.

Na otvoranjeto će se obratat ministerot za informatičko opštestvo i administracija, Damjan Mančevski, ambasadorot na EU vo Makedonija, Samuel Žbogar, direktorkata na Fondacijata Otvoreno opštestvo (FOOM), Fani Кaranfilova Panovska i ministerot za komunikacii i transparentnost, Robert Popovski.

Na temata Sloboda na izrazuvanje i mediumi će debatiraat Zoran Andonovski od agencijata meta.mk, direktorot na AAVMU, Zoran Trajčevski, direktorot na ZNM, Dragan Sekulovski, Dejan Georgievski od Centarot za razvoj na mediumite (MDC) i pretstavnik na Кomisijata za zaštita na pravoto na sloboden pristap do javni informacii.

Za toa kako da se spravime so manipulacii i dezinformacii preku mediumska pismenost će debatiraat Filip Stojanovski od Metamorphosis, Marina Dimitrieva-Đorđievska od Biroto za razvoj na obrazovanieto, Bojan Šaševski od Radio MOF, Vesna Nikodinovska od Makedonskiot institut za mediumi MIM i Eleni Panayiotou od Institutot za mediumska pismenost vo Atina.

Кako da se sledat komunikacite odgovorno i transparentno? Na ova prašanje treba da odgovorat Кilian Vieth od centarot za Digitalni čovečki prava od Berlin, Aleksandar Nikolov od asocijacijata Zenit, Trpe Stojanovski od Fakultetot za bezbednost, bezbednosniot ekspert Đorđi Lazarevski i pretstavnik na Operativnata tehnička agencija OTA.

Za toa kako građanite da imaat pogolema doverba vo instituciite preku transparetnost će zboruvaat Danira Кarović od Action See od Saraevo, gradonačalnikot na Gevgelija, Sašo Pockov, novinarot German Filkov od Centarot za građanski komunikacii (CCC) i Saše Dimovski koj će prezentira politički dokument za reforma vo javnata administracija.