Ovde tekstot možete da pročitate na makedonski

U blizini sela Kruševica nedaleko Prilepa počelo je snimanje novog filma redatelja Milče Mančevskog, prvog nakon devet godina kojeg radi u Makedoniji.

Vrba je film u kojem se isprepliću tri priče o ljubavi i povjerenju. Jedna je priča povezana  sa  srednjovjekovnim dobom, dok se ostale priče odvijaju u moderno vrijeme. Iako su odvojeni stoljećima, likovi u Vrbi dijele slične brige, radosti i snove.

Vrba je ljubavni film za sadašnje i prošle duše. Bez obzira što je predmet ili poruka  jednog umjetničkog djela, važno je da vas  dodirne, rasplače i razveseli“, kaže  Mančevski.

U glavnim ulogama su Nikola Ristevski, Sara Klimoski, Natalia Teodosieva, Nenad Nacev  i drugi iskusni glumci.

Snimanje filma trajat će sve do prve polovice prosinca, a bit će sniman na raznim lokacijama diljem zemlje, uključujući slikovita sela regije Mariovo, poput Štavice, Dunje, Zovića, Treskavca, Prespe te na raznim lokacijama u Skoplju. Film je producirao Banana Film; riječ je o makedonsko-mađarsko-belgijskoj koprodukciji uz sudjelovanje Albanije.

Počna snimanjeto na „Vrba“, noviot film na Milčo Mančevski

Vo blizina na prilepskoto selo Kruševica započna so snimanje „Vrba”, šestiot dolgometražen igran film na makedonskiot režiser Milčo Mančevski.

Po devet godini, ova e prv film što Mančevski go raboti vo Makedonija. „Vrba“ e film vo koj se isprepletuvaat tri prikazni za ljubovta i doverbata, ednata od makedonskoto srednovekovie, a drugite sovremeni. Iako gi razdvojuvaat vekovi, likovite vo „Vrba” imaat slični griži, radosti i soništa.

„Vrba e ljuboven film za denešni i damnešni duši. Ne e važno koja e temata ili porakata na edno umetničko delo, važno e toa da te dopre, rasplače, nasmee ili naluti“, veli režiserot Mančevski.

Glavnite ulogi gi tolkuvaat mladite akteri: Nikola Risteski, Sara Klimoska, Natalija Teodosieva, Nenad Nacev i veće iskusnata Kamka Tocinovski. Pokraj niv vo filmot igraat i Petar Mirčevski, Blagoj Čorevski, Ratka Radmanović, Ana Kostovska, Laze Manaskovski, Katina Ivanova, Kire Đorevski, Adem Karaga, Jelena Jovanova Perić i drugi.

Snimanjeto na filmot će trae do prvata polovina od dekemvri i će se snima na razni lokacii niz Makedonija meǵu koi se živopisnite mariovski sela Štavica, Dunje i Zovič, na Treskavec, Prespanskiot Region i različni lokacii niz Skopje. Filmot e vo produkcija na „Banana film“ i e makedonsko – ungarsko – belgiska koprodukcija, so učestvo i na Albanija.