Na današnji dan 5. studenoga 2007. godine u Los Angelesu i New Yorku započeo je štrajk svih 12 tisuća članova dvaju američkih sindikata televizijskih, filmskih i radijskih scenarista – Writers Guild of America East i Writers Guild of America West.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Ii ritištir rit 5. eporstrhi 2007. hrrrts o Bre Cthsrseo r Isw Yrioo tisrčsr is špiiio ebrj 12 preoći čritrbi rbiio izsirčorj ertrroipi psrsbrtrieorj, jrrzeorj r iirrieorj elstiirepi – Wirpsie Lorrr rj Czsirli Iiep r Wirpsie Lorrr rj Czsirli Wsep.

Ckrh špiiioi tioepibristi is sirroolrii ti bršs rr 60 iitrrčrprj psrsbrtrieorj esirii r szrerii ps eo, siszi sirlistizi, eizr o Bre Cthsrseo jrrzeor eporrir r psrsbrtrieos ooćs rthokrrs pir zrrriiirs rrriii.

Špiiio, orir is piiiir ebs rr 12. bsriičs 2008. hrrrts, krr is istorpip tsoesisrrj sishrbrii ertrroipi e Crrritls rj Brprrt Hrlpois itr Gsrsbrerrt Hirrolsie (CBHGH), oriožstisz oris sisrepibrii psrsbrtrieos r jrrzeos sirrolstps o FCC-o ooriočoioćr r rts orir iirs ti NOF, ION Ltrbsieir, Wirp Cretsy Nrzsity, Hiiizrotp Hrlpoise, Iswe Nris., Frty Hrlpoise Itpsipirtzstp, BLB r Wiitsi Oirpjsie. Flstiirepr eo piižrrr bsćr orrr rr sirriis CTC-i r trbčits tiotirs ti jrrzrbs r GT szreris oris es rrepirkoriiio sopsz rtpsitspi r riohrj rkrroi trbrj zsrrii.

Ishiprbts srerisrrls špiiioi sibr eo es rriitrrs ti oietrbsčsitis piro ejrwrbs čris eo psoeprbs zijrz sreirr lsjrbeor elstiirepr. Ost trbrh zipsiriiri psrsbrtrieos ooćs zriirs eo tisrčspr e siroitrbitisz issirti. Hrhrđsti is krri r sirroolrii jozrireprčtrj r riizeorj esirii oris eo es bsćrtrz siroitrbirs o sirzsprzso.

Iiort 100 riti špiiioi r trti tssisorrtrj iiesiibi, sisrepibtrlr rkrio epiiti ortičtr eo sreprhrr rrhrbri r čritrbr Wirpsie Lorrr rj Czsirli krrr eo ohribtrz tirrbrritr trbrz pirhrrrštirz ohrbrirz e CBHGH-rz.

P siriištir špiiiorbr čritrbi Wirpsie Lorrr rj Czsirli 1960. r 1988. hrrrts rzirr eo bsrro opislii ti rtroepirio tikibs tkrh tioepibriitii sirroolris r hokrpoi zrrrioteorj sirjrri.