Prije četrdeset devet godina, 1. 11. 1969. godine Glas Istre iz Pule, čiji je prvi broj objavljen 1943. godine, počeo je izlaziti kao dnevnik. Od tog vremena pa do kraja 1990-ih Glas Istre izlazio je u simbiozi s riječkim Novim listom, da bi potom uslijedila njegova potpuna uređivačka samostalnost.

Istog ovog dana 1.11. kao i Glas Istre, ali 20 godina ranije, počeo je u Frankfurtu na Maini izlaziti utjecajni njemački dnevni list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Politički ga se može svrstati na desni centar, gdje se mogu pronaći i konzervativci i liberali, a posebno je cijenjen među poslovnim svijetom i intelektualcima koji naročito cijene njegov prilog o literaturi.