Agencija za informaciono društvo RS obavila je aktivnosti na uspostavljanju Nacionalnog centra za upravljanje digitalnim identitetima.

To će biti prvo kvalifikovano, certifikaciono tijelo ne samo u RS, već i u BiH koje će se baviti izdavanjem kvalifikovanih digitalnih certifikata za sva pravna i fizička lica u RS.

Prema riječima Srđana Rajčevića, direktora Agencije za informaciono društvo RS, od sredine naredne godine građani RS će biti u mogućnosti da dobiju digitalni certifikat. Kako je Rajčević rekao na Četvrtoj konfereciji Tech hosted by LANACO, na kojoj je bilo riječi o e-vladi i kvalifikovanom elektronskom potpisu i njegovoj primjeni, digitalni certifikat će pomoći građanima da brže i efikasnije obavljaju pravne poslove elektronskim putem. Proces će se odvijati u nekoliko faza. Naime, većina ministarstava, odnosno upravnih organizacija u RS završila je prvu fazu prelaska s papirnih evidenacija u digitalnu formu, a druga faza je omogućavanje pristupa tim registrima.

„Agencija za informaciono društvo RS obavila je aktivnosti na uspostavljanju Nacionalnog centra za upravljanje digitalnim identitetima. To će biti prvo kvalifikovano, certifikaciono tijelo ne samo u RS, već i u BiH koje će se baviti izdavanjem kvalifikovanih digitalnih certifikata za sva pravna i fizička lica u RS.“ Finalni rezultat biće izdavanje kvalifikovanih digitalnih certifikata koji će se izdavati na tzv. smart kartici. „Uz njega će građani biti u prilici da obavljaju sve poslove u elektronskom poslovnom i pravnom prometu, što znači da će moći da stupe u pravne poslove elektronskim putem, ali i da obavljaju sve poslove sa sistemom elektronske uprave.“ U tom slučaju građani će moći da obavljaju sve poslove iz svoje kuće, bez potrebe fizičkog dolaska na šaltere u objektima za izdavanje, primjera radi, identifikacionih obrazaca ili prilikom ostvarivanja drugih obaveza prema upravnih organima, odnosno tokom zaključivanja određenih ugovora u elektronskom obliku.

„To u praksi znači da će dvije fizičke osobe koje žele da stupe u ugovorni odnos, a nalaze se u različitim udaljenim gradovima taj posao moći da urade online, što je najveći benefit elektronskog poslovno-pravnog prometa, koji će se moći obavljati u RS.“ Rajčević je naglasio da se već sad može reći da će se primjenom elektronskog sistema obavljanja poslova doći do velikih ušteda. Naime, biće izbačena papirna forma dokumenata, neće biti potrebe za nepotrebnim administrativnim procedurama na koje su građani do sada navikli. Sistem elektronske uprave biti će transparentan, efikasan i brz.