Ovde tekstot možete da pročitate na makedonski

Makedonski mediji objavili su poziv zainteresiranim osobama koji bi htjeli sudjelovati na četvrtom po redu natječaju građana novinara u novinarstvu i fotografiranju. Ovaj natječaj je dio programa „Top teme na vašoj strani”, financiran od strane agencije za međunarodni razvoj (USAID), televizije Telma i Makedonskog centra za međunarodnu suradnju (MCMS).

Kako bi se povećala pluralnost i transparentnost medijskog okruženja, potrebno je da građani aktualiziraju probleme koji na njih izravno utječu. Većina tradicionalnih medija rješava probleme s šire, nacionalne perspektive. U tom pristupu, regionalni i lokalni problemi ostaju na marginama, odnosno nema ih na tradicionalnim medijima. Za promjenu ovog pristupa nije dovoljno samo postati svjestan medija i usmjeriti svoju uređivačku politiku, već je potrebno da ljudi to primijete i uključe se.

Ovim natječajem pozivaju se svi zainteresirani da ponude novinarske priče koje se bave važnim socijalnim pitanjima od neposrednog interesa za građane ili fotografije/videozapise pomoću kojih se vizualiziraju socijalni problemi. Planirano je da se dodjele nagrade za tri proizvoda u svakom formatu (vijest ili foto/video). Priče i snimke trebaju uključivati društvena pitanja iz kulture, turizma, sporta i infrastrukturnih pitanja.

Pravo apliciranja imaju svi zainteresirani građani, osim onih koji se profesionalno uključeni u novinarstvo ili su se njime bavili. Izbor priča, odnosno fotografija/videozapisa, odabrat će komisija sastavljena od programskog osoblja MCMS-a i Telma TV-a. Tri novinarske priče i fotografije/videozapisa bit će nagrađeni, ali ako prijavljeni članci ne udovoljavaju gore opisanim smjernicama, Komisija neće po svaku cijenu dodijeliti nagrade.
Nagrade će biti u obliku vaučera koji se mogu koristiti za opremu, uključujući fotoaparate, mobilne telefone, prijenosna računala itd. Vrijednost bonova iznosi: 30.000 denara (488 eura) za prvu nagradu, 20.000 denara (325 eura) za drugu nagradu i 10.000 denara (162 eura) za treće nagrađene sudionike. Komisija će odluku o dodjeli nagrada objaviti u 11. mjesecu.

Konkurs za građansko novinarstvo

Objaven e četvri po red konkusot za novinarski studii i fotografii na građanski novinari . Konkursot e del od proektot „Top tema na vaša strana“, finansiran od Agencijata za međunaroden razvoj na SAD (USAID), a sproveduvan od Televizija Telma i Makedonskiot centar za međunarodna sorabotka.

So cel da se da se zgolemi pluralizmot i transparentnosta vo mediumskata sredina, potrebno e građanite da gi aktualiziraat problemite koi neposredno gi zasegaat. Najgolem del od tradicionalnite mediumi gi tretiraat prašanjata od poširoka, nacionalna perspektiva. Vo toj pristap, regionalnite i lokalnite problemi ostanuvaat na marginite, odnosno otsustvuvaat od tradicionalnite mediumi. Za da se smeni ovoj pristap, ne e dovolno osvestuvanje samo na mediumite i prilagoduvanje na nivnite ureduvački politiki, tuku, potrebno e građanite da gi zabeležat i na vistinskiot način da informiraat za niv, i na toj način da gi aktualiziraat ovie prašanja.

Novinarski storii koi tretiraat važni opštestveni problemi od neposreden interes za građanite ili fotografii/fotoreportaži ili videa preku koi se vizualiziraat opštestveni problemi.

Planirano e da bidat nagradeni po tri produkti vo sekoj od formatite (novinarska storija ili fotografija/video). Prikaznite i fotografiite/videata treba opfatat opštestveni problemi od kulturata, turizmot, sportot i prašanja od infrastrukturata.

Pravo za apliciranje imaat site zainteresirani građani osven onie koi profesionalno se zanimavaat ili se zanimavale so novinarstvo.Zainteresiranite možat da se prijavat so poveḱe prikazni odnosno fotografii/videa.

Izborot na prikazni odnosno fotografii/videa će go vrši Komisija sostavena od programski personal na MCMS i Televizija Telma. Će bidat izbrani i nagradeni po tri novinarski storii i fotografii/videa koi ḱe se odnesuvaat na temite navedeni pogore vo konkursot. Nagradite nema da bidat dodeleni po sekoja cena. Dokolku prijavenite trudovi ne gi ispolnuvaat pogore opišanite nasoki, Komisijata ne mora da gi dodeli site planirani nagradi.

Nagradite će bidat vo vid na vaučeri koi će možat da se iskoristat za oprema koja može da vkluči: fotoaparati, mobilni telefoni, prenosni kompjuteri i sl. Vrednosta na vaučerite iznesuva: 30.000 denari za prvonagradenite; 20.000 denari za vtoronagradenite i 10.000 denari za tretonagradenite učesnici. Komisjata najdobrite prikazni i fotografii ke gi objavi vo noemvri.