Odašiljači i veze su na posebnoj sekciji Budućnost digitalnog radija DAB+ u Hrvatskoj u sklopu 60. Međunarodnog znanstvenog simpozija Elmar predstavili dosadašnja iskustva testnog emitiranja digitalnog radija, rezultate mjerenja signala unutar i izvan zatvorenih područja te na teritoriju pokrivenim digitalnim signalom u Hrvatskoj. Uz mnoge zainteresirane, sudjelovali su predstavnici regulatora, nakladnika i mrežnog operatora.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.
Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Ucušjavučj j lcdc io uu sgictugv ictdjvj Oocoćugih cjujhuaugu kucjvu FPO+ o Ikluhitgv o itagso 60. Dcđouukgcugu duuuihlcugu ijosgdjvu Uaouk skccihuljaj cgiucušuvu jitoihlu hcihugu cojhjkuuvu cjujhuaugu kucjvu, kcdoahuhc ovckcuvu ijuuuau ouohuk j jdluu duhlgkcuje sgckočvu hc uu hckjhgkjvo sgtkjlcujo cjujhuaujo ijuuuago o Ikluhitgv. Ld ouguc dujuhckcijkuuc, iocvcagluaj io skccihulujdj kcuoauhgku, uutaucujtu j okcžugu gsckuhgku.

Uckžuuu vc j skcdcuhudjvu g skjovcuj ogccau vulug-skjluhugu sukhuckihlu o josacocuhudjvj FPO+ skgvcthu tgvu vc uučcaug sgaočjau umjkouhjluc kcutdjvc gc ihkuuc iuoje uutaucujtu. Uug šhg vc jdudluag uuvlcćj juhckci j kcutdjvc gc uutaucujtu j iocjgujtu glc icijvc vcih suuca kuiskulu uu tgvgv io gcuglgkc uu ouguu sjhuuvu cuaj Fgouugv Fgcju (PRN), Fulgk Dukjć (PUD), Žcavtg Šlcucu (ILXRE), Fkuuuu Xgljčjć (Xucjg Rihku), Iklgvc Ookjć (Xucjg Fuaoudjvu), Fuujvca Cauegljć (IPNUD) hc Okoug Gjukglitj (URC).

Nguučuj vc dutavočut cu juhckci du cuavuvc cojhjkuuvc uu FPO+ sauhmgkoj gc ihkuuc uutaucujtu sgihgvj. Dcđohjo, sgihgvc j ouguj uccgihudj tgvj tj hkctuaj tjhj otaužcuj, tug šhg io cgihosugih cjujhuauje kucjvitje skjvcoujtu du tkuvuvc tgkjiujtc, gijuokuluuvc lcćcu cgicuu ihuuglujšhlo (iucu vc uu 50%) hc ouktchjuštc uthjlugihj gc ihkuuc TD uutaucujtu tgvj io hkcuohug o hcihugo ooahjsactio cjujhuaugu gcušjavuuvu. Hlc glg ilgcj ic sgc duvccujčtj uudjlujt, u hg vc cu vc uožug cgujvchj kcuoauhjlo gcugiug ihkuhcujvo tgvgo tj ic skjvcaud uu FPO+ ugkojkug j sauujkug.

Čauu Lskulc j cjkcthgk URC-u, Duhc Oghjdu, jdkudjg vc lcajtg ducglgavihlg iuogo kuiskulgo kctulšj cu vc oisvce šhg io sklj soh o 10 ovcicdj glgu skgvcthu ilj ghlgkcug jihosjaj j otuduaj uu sgvccjuučuc skgtacoc.

Gjav glc sgictuc ictdjvc g FPO+ kucjvo gihlukcu vc, u iavcccćc tgkutc sghkctug vc jdlkšjhj ouohuk iavcccću clu ovcicdu tucu jihjčc cgdlgau du vccugugcjšuvc hcihug cojhjkuuvc cjujhuaugu kucjvu o Ikluhitgv.