Subota je na našem portalu u znaku informacija vezanih za pitanja medijskog vlasništva i položaja novinara. Tako prenosimo informaciju o zanimljivoj raspravi o regulaciji medijskog vlasništva u Makedoniji, o statusu jedne od vodećih dnevnih novina u Hrvatskoj, te o novim prijetnjama novinarima u BiH. Također, tu je i intervju s jednim od glavnih glumaca TV serije popularne u Srbiji i BiH.

U nedjelju pak bavimo se sudbinom digitalnog radija u Hrvatskoj, djelovanju kablovskih operatera u BiH, stanju na tržištu telekoma u Srbiji, se položaju komercijalnih televizija u Hrvatskoj.