Europska unija pojačala je potporu slobodi medija na zapadnom Balkanu i njihovu razvoju u područjima odgovornog novinarstva, financiranja medija, izgradnje kapaciteta, regionalne suradnje i podrške mladim novinarima. To je potvrđeno na drugim Danima medija, konferenciji EU-a i zapadnog Balkana održanoj u Skoplju od 17. do 18. rujna.

Europski povjerenik za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je: „Zaštita temeljnih prava, a sloboda medija jedno je od njih, ključna je i za napredak u priključivanju EU-u. Naša je strategija za zapadni Balkan potakla novu dinamiku u integraciji regije u EU, ali pomak nije zamjetan u području slobode medija. Zato je u ovogodišnjim Danima medija naglasak na obrazovanju i osposobljavanju mladih novinara te na povećanju medijske pismenosti, poticanju pomirenja i podupiranju neovisnosti, kao i zaštiti i ekonomskoj održivosti žive medijske scene.”

Sloboda medija jedno je od temeljnih načela Europske unije i dio je političkih kriterija za pristupanje EU-u. Unija je na drugim Danima medija EU-a i zapadnog Balkana ojačala potporu neovisnim medijima u regiji i novom naraštaju novinara putem regionalnih inicijativa koje se usredotočuju na izobrazbu, stručnu obuku medijskih radnika, jačanje medija te digitalnu pismenost mladih. Usto, novim će se programima poticati razmjene unutar regije i s EU-om, graditi kapaciteti radi sprječavanja prijetnji i napada na novinare, proširivati pravna stručnost i poticati održivi modeli financiranja medija.

EU je za razdoblje od 2014. do 2020. razvila dugoročan strateški pristup podupiranju slobode medija na zapadnom Balkanu. Tu su implementirani regionalni program za izobrazbu radi poboljšanja kvalitete i stručnosti u novinarstvu (2 milijuna EUR), proširivanje pravne stručnosti u području slobode izražavanja i medija (2,5 milijuna EUR), izgradnja povjerenja u medije (1,5 milijuna EUR), mreža udruženja novinara (1,2 milijuna EUR), izravna bespovratna sredstva za Europsku zakladu za demokraciju (EDD) (4 milijuna EUR) i program tehničke pomoći javnim medijima na zapadnom Balkanu (1,5 milijuna EUR).

Na Danima Medija EU i zapadnog Balkana je više od 300 predstavnika medijskih organizacija, organizacija civilnog društva i oblikovatelja politika iz EU-a i sa zapadnog Balkana raspravljalo o ključnoj ulozi medija u procesu pristupanja te osmišljavalo prijedloge i mjere za poboljšanje položaja novinara i jačanje neovisnih medija.

Na dvama velikim okruglim stolovima i trima radionicama medijski su stručnjaci imali priliku razmijeniti mišljenja i najbolje prakse. Ove je godine posebna pozornost posvećena mladom naraštaju novinara te temama kao što su ekonomska održivost, regionalna suradnja medija i stručna izobrazba. Na konferenciji je postavljen važan dio temelja za buduće inicijative usmjerene na neovisnost, održivost i stručnost medija u toj regiji.