Odlukom da ne odobri kredit Udruženju novinara Srbije (UNS), sa obrazloženjem da „ne odobrava kredite udruženjima građana“, Raiffeisen banka je povredila Zakon o zabrani diskriminacije, konstatovala je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković (na uvodnoj slici).

Bio je to njen odgovor na zahtev UNS-a koji joj se u maju obratio “zbog diskriminatorne politike banke koja prošle godine nije odobrila kredit UNS-u, sa obrazloženjem da je „poslovnom politikom banke odlučeno da se delatnost udruženja do daljnjeg kreditno ne finansira“.

Kako objašnjava Jankovićeva, banka nije imala opravdane razloge za nejednako postupanje prema UNS-u u odnosu na druge.

Reiffeisen banka nije dokazala da njena odluka u odnosu na podnosioca pritužbe ima objektivno i razumno opravdanje, jer nije dokazala da je procenjivala finansijsko stanje i kreditnu sposobnost pojedinačnog udruženja građana, te na taj način ovakvo postupanje nije opravdano“, ističe poverenica.

Poverenica je u mišljenju navela da je Raiffeisen banka „neopravdano napravila razlikovanje“ i naložila joj da preduzme sve neophodne mere kako bi se omogućilo udruženjima građana da ravnopravno sa drugim fizičkim licima koriste bankarske usluge Raiffeisen banke.

Takođe, ona je u preporuci banci istakla i da „ubuduće, u svojim internim aktima i drugim odlukama koje donosi, kao i u okviru obavljanja drugih poslova iz svoje nadležnosti, ne krši antidiskriminacione propise“.

Raiffeisen banka je sada u obavezi da poverenicu za zaštitu ravnopravnosti obavesti o sproveđenju njene preporuke u roku od 30 dana. Ukoliko se to ne dogodi biće doneto rešenje o izricanju opomene protiv kojeg nije dopuštena žalba, a ukoliko se to ovo rešenje ne sprovede poverenica će moći „obavestiti javnost preko sredstva javnog informisanja“.

Osim banci i poverenici, UNS se ranije obratio zaštitniku građana i Narodnoj banci Srbije.

Portal najvećeg novinarskog udruženja u Srbiji objavio je komentar svog generalnog sekretara Nina Brajovića koji kaže kaže da “nažalost, oholost Raiffeisen banke i većine poslovnih banaka prema civilnom sektoru, medijima i građanima nije jedina nevolja”.

„Glavni problem je ponašanje Narodne banke Srbije  koja podržava otvorenu diskriminaciju koju sprovodi većina banaka. Kada smo pre godinu dana Narodnoj banci ukazali da većina banaka diskriminiše civilni sektor i medije oni su tvrdili da im takvi slučajevi ‘nisu poznati’. Dostavili smo im dokaze, ali i dalje ćute. O postupanju Narodne banke mora da se povede ozbiljna skupštinska rasprava“, rekao je Brajović.