Učesnici druge javne diskusije u okviru zagovaranja novog Zakona o medijima u Republici Srpskoj pod nazivom; Nezavisni mediji i Zakon o medijima u RS podsjetili su na neophodnost donošenja novog zakona o medijima u RS, jer je postojeći zadnji put izmjenjen 1997. Kampanju zajednički sprovode Centar za slobodno novinarstvo iz Banjaluke i magazin Faktor.

Najbitnije je da novi Zakon o medijima bude usklađen sa međunarodnim konvencijama i nadležnostima različitih nivoa vlasti, te da u njega budu uključena postojeća zakonska rješenje koja pokrivaju oblast javnog informisanja, jedan je od zaključaka javne diskusije.

Osim što je prema riječima Jovane Kisin, advokatice iz Banjaluke, postojeći Zakon o medijima veoma štur, on ima i mnoge nedostatke u odnosu na savremeniji zakon o medijima kakav recimo postoji u Srbiji. Tako zakon u Srbiji propisuje način osnivanja i registraciju medija, obezbjeđuje javnost podataka o medijima i njihovim osnivačima, te reguliše odnose unutar medija između poslodavca i novinara. “Zakon u Srbiji je posebno obradio pravo na demant i odgovor, kao i prava na zaštitu privatnosti, jer nemaju zakon o zaštiti od klevete. Tako prilikom donošenja novog Zakona o medijima u RS treba voditi računa o nadležnostima države i entiteta, ali i o postojećoj zakonskoj regulativi u oblasti medija.”

Da se mediji u RS suočavaju sa problemom neujednačene sudske prakse kada je riječ o kleveti što često dovodi do nepovoljnih sudskih odluka po njih, potvrdio je za Media Daily Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka, koji je ovu temu obrazložio i tokom javne rasprave. “Iako je prema evropskim strandardima uobičajeno da izabrani i javni zvaničnici imaju drugačiji tretman u smislu da moraju da trpe javnu kritiku u medijima, vrlo često se dešava da sudske odluke budu protiv medija. Političari zloupotrebljavaju ovu praksu i među prvima su koji podnose tužbe protiv medija i novinara za klevetu.”

Predsjednik Centra za slobodno novinarstvo Željko Raljić tokom prezentacije zaključaka javne rasprave na temu nezavisnih medija i Zakona o medijima u RS naglasio je da će kod izrade prijedloga novog zakona voditi računa da on bude usklađen sa međunarodnim konvencijama i nadležnostima različitih nivoa vlasti, te da će se uzeti u obzir postojeća zakonska rješenja koja pokrivaju oblast javnog informisanja.

U okviru kampanje javnog zagovaranja Zakona o medijima u RS najavljen je i okrugli sto na istu temu, koji će biti održan krajem avgusta.