Prijedlog uvođenja upravnog odbora u Radio Televiziju Crne Gore, što je predviđeno posljednjom izmjenom Nacrta zakona o nacionalnom javnom emiteru, izazvao je različite komentare unutar zainteresirane javnosti.

„To bi dovelo do dvovlašća jer bi upravni odbor preuzeo značajne nadležnosti Savjeta Javnog servisa, a to je koncept koji je nekada postojao i nije funkcionisao, pa ga ne treba ponovo uvoditi“, izjavio je za Pobjedu predsjednik Savjeta RTCG Ivan Jovetić.

S druge strane, direktor NVO Media centar i bivši član Savjeta Goran Đurović kazao je da je organizacija na čijem je čelu predložila da se upravni odbor uvede kako bi se poboljšalo funkcionisanje RTCG u programskom i finansijskom smislu. On smatra da se „koncept Javnog servisa narušava političkim uticajem vladajuće partije na Savjet RTCG, kao što je sada slučaj, a nikako uvođenjem novog upravljačkog organa“.

Nacrtom zakona o nacionalnom javnom emiteru, predviđeno je da upravni odbor usvaja planove rada, izvještaje o radu i periodične i godišnje obračune RTCG, investicione i finansijske planove, finansijski izvještaj RTCG za prethodnu godinu, kao i izvještaj ovlašćenog revizora, a daje i saglasnost na odluke generalnog direktora i ugovore kojim se RTCG obavezuje da izvrši plaćanje u ukupnom iznosu većem od iznosa utvrđenog Statutom RTCG (100.000 eura).

Jovetić, koji je član radne grupe za izradu Nacrta zakona, kazao je da nije dobro da se dva tijela usaglašavaju oko jednog dokumenta: “Diskutabilno je kakav bi bio odnos između Savjeta i upravnog odbora RTCG. Ukoliko uvodimo upravni odbor, bilo bi dobro ukinuti Savjet ili ga preformulisati kao „programski savjet“ . Dva upravljačka tijela ne treba da postoje, ubijeđen sam u to. Ja sam za to da ostane Savjet”.

Jovetić predlaže da se pojačaju kriterijumi za izbor članova Savjeta, a uvođenju upravnog odbora on se protivi i zbog finansija.

“Sve to će da košta Javni servis. Ako utvrdimo upravni odbor sa tri člana to će da košta RTCG više od 30.000 eura na godišnjem nivou. Ukoliko uvedemo pet članova to će biti više od 50.000 eura i to nije dobra ideja, jer RTCG finansijski ne stoji dobro”, izjavio je Jovetić.

Interesantno mu je, kako je kazao, što Ministarstvo kulture i Media centar, na čijem je Goran Đurović čelu, nude ista rješenja, a da o tome niko ne pita zaposlene u Javnom servisu.

Smijenjeni član Savjeta Goran Đurović i koji je predložio pomenute izmjene, ima potpuno suprotan stav. On smatra da je upravni odbor potreban Javnom servisu jer bi u sastavu imao stručnjake iz oblasti prava, ekonomije, novinarstva, marketinga…

“Upravni odbor mora uticati na izbor generalnog direktora i njegovu smjenu, jer bez tog uticaja ne može natjerati generalnog direktora da realizuje planove i programe koje upravo ovo tijelo usvaja i treba da realizuje”, smatra Đurović.

On nije saglasan sa Jovetićem da bi to bio dodatni, veliki trošak za Javni servis.

Da koncept Javnog servisa ne može biti narušen, niti ugrožen uvođenjem upravnog odbora smatra i predsjednik Savjeta AEM-a Ranko Vujović, ali dodaje i da o tome, ipak, treba razmisliti jer se pokazao kao nefunkcionalno rješenje još 2003.