Klub novinara Banjaluka oštro je reagirao na izjavu predsjednika RS Milorada Dodika u kojoj je optužio Suzanu Rađen Todorić i Željka Raljića sa BN TV „da su proveli nekoliko dana na obuci kod nekih struktura u Londonu.“

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Oxgu dujadiei Xidgixgri ušneu gk ekiuaeiu di ajgijg cekvhgkvdari ED Jaxueivi Vuvari g rugug gk ucngžau Dgjidg Eiđkd Cuvueać a Žkxgri Eixgaći hi XI CX „vi hg ceujkxa dkruxaru vidi di uugfa ruv dkrav hnegrngei g Oudvudg.“

Cjgijg g Oxgug hjineigg dkvucghnajuj a dkceajgkekduj, riu a rjixaoarifagg vi XI CX eiva ceunaj adnkekhi ED. Dadaši Xgrkxać, cekvhgkvdar Oxgui dujadiei Xidgixgri ji Jkvai Viaxy rižk vi ujirjaj ajgijiji cekvhgkvdar ED Jaxueiv Vuvar cuduju gueužiji dujadiehru ceiju di eiv a ukjugkvduhn hijav dujadiei. „Kuvhgkćiju cekvhgkvdari ED vi ceijdaj cgnkj eagkša hjk dkhguxihafk hi dujadieaji axa jkvaghraj rgćiji gruxaru hjinei vi ceacivdafa hkvjk haxk dk uuijxgigg ceuokhaudixdu a knačra hjug cuhiu.“ Xgrkxać diuxišiji vi gruxaru gk cekvhgkvdar ED gueužkd dujadiehraj ajjgkšnijidgkj, udvi dkri nu cekcghna divxkždaj adhnangfagiji.