U nastavku serijala o najutjecajnijim vlasnicima medija na jugoistoku Europe, donosimo pregled 15 najutjecajnijih ljudi iz medijskog svijeta u Bosni i Hercegovini. Ova zemlja ima neke specifičnosti u odnosu na sve ostale što ovaj popis čini još zanimljivijim.

Naime, postoji skupina medija koji se pokušavaju obraćati cjelokupnoj populaciji ove zemlje, ali nije mali broj koji je fokusiran isključivo na jedan od dva entiteta. Tako je moguće da neki od iznimno utjecajnih vlasnika medija imaju nešto „ograničeniji doseg“, no to ne umanjuje ni njihov utjecaj ni njihovu moć.

Druga je specifičnost Bosne i Hercegovine što su dva entiteta na neki način medijski nejednako razvijeniji. U jednom je ipak nešto više medijskog pluralima, po broju medija i po broju vlasnika, a u drugom je stanje po tom pitanju puno siromašnije.

O čemu je tu riječ, koje su to bosansko-hercegovačke medijske specifičnosti i tko su najutjecajniji bh. vlasnici medija saznat ćete sutra u drugom nastavku našeg serijala o najutjecajnijim vlasnicima medija u regiji.