Europski parlament i Vijeće jučer su potvrdili preliminarni politički dogovor postignut 26. travnja 2018. o izmijenjenim pravilima koja će biti obvezujuća za audiovizualne medije diljem Europe. To označava uspješan završetak pregovora i rješavanje posljednjih tehničkih problema. Revidirana pravila ojačat će načelo zemlje podrijetla (s jasnoćom na koji se način primjenjuju pravila država članica u svakom pojedinom slučaju), proširiti europska audiovizualna pravila na platforme za razmjenu videozapisa, osigurati bolju zaštitu maloljetnika od štetnog sadržaja, uključiti jača pravila protiv govor mržnje i javne provokacije za počinjenje terorističkih prekršaja, unaprijediti promicanje europskih djela, osigurati veću fleksibilnost u televizijskom oglašavanju i jačanje neovisnosti audiovizualnih regulatora. Nakon formalne potvrde Vijeća i plenarnog glasovanja Europskog parlamenta, nova će pravila morati biti unešena u nacionalno pravo. Revidirana Direktiva o audiovizualnim medijima (AVMSD) stupit će na snagu 21 mjesec nakon formalne potvrde. Komisija je predložila reviziju Direktive u svibnju 2016. Daljnje pojedinosti dostupne su u nedavnom priopćenju za tisak Europske komisije i ažuriranim pitanjima.