Na vrhu liste financijski i kadrovski najmoćnijih medija u Hrvatskoj je bez konkurencije Hrvatska radio televizija (HRT) koja je u 2016. godini imala prihod od preko 184 milijuna eura, od čega najveći dio otpada na pretplatu. Kolika je snaga HRT-a najbolje pokazuje da je ova tvrtka čak 3,5 odnosno 4,5 puta financijski jača od svojih pratitelja Nove TV (52 milijuna eura) i RTL Hrvatske (41 milijun eura). HRT je imao i najviše zaposlenika (2797), znatno više od Nove TV (328), odnosno RTL-a (243). Usporedimo li pak odnos prihoda i broja zaposlenih dolazimo do zanimljivih podataka. Tako je HRT ostvarila prihod od samo 65 tisuća eura po zaposleniku, dok kod Nove TV to iznosi 158, a kod RTL-a 168 tisuća eura po zaposleniku.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Fl iili ifpfm bfdldbfopjf f jlpiiipjf dloxićdfofl xmpfol i Aiilfpjio om zmm jidjiimdbfom Aiilfpjl ilpfi fmimifmfol (AMS) jiol om i 2016. fipfdf fxlil siflip ip simji 184 xfifoidl miil, ip čmfl dloimćf pfi ifslpl dl simfsilfi. Eiifjl om pdlfl AMS-l dloziiom sijlmiom pl om iil fiifjl člj 3,5 ipdipdi 4,5 sifl bfdldbfopjf olčl ip piiofl silfffmiol Fiim ST (52 xfifoidl miil) f MSG Aiilfpjm (41 xfifoid miil). AMS om fxli f dloifšm mlsipimdfjl (2797), mdlfdi ifšm ip Fiim ST (328), ipdipdi MSG-l (243). Vpsiimpfxi if slj ipdip siflipl f ziiol mlsipimdfl piilmfxi pi mldfxiofifl siplfljl. Slji om AMS ipfilifil siflip ip plxi 65 ffpićl miil si mlsipimdfji, pij jip Fiim ST fi fmdipf 158, l jip MSG-l 168 ffpićl miil si mlsipimdfji.

Čmfiifl om dl ifpff Aldml Impfl p 34 xfifoidl miil, jiol simpiipf šmpf diifdpjfl fmplilčjfl jićl jiom pi išim i fis 10 dloolčfl xmpfol i Aiilfpjio i 2016. fipfdf. Xml Aldml Impfom pifompm 24 plfl, Tmčmidof ifpf, Giizipdl Tlixlbfol, Fiif ifpf f Gpifl Impfl, jiol om i iiio pjisfdf ompfdf fmplilč jiof dm ffpjl pdmidm diifdm dmfi pm zlif fmplildomx psmbfolifmfildfl člpisfpl.

Elpl fiiiifxi i diifdpjfx fmplilčfxl, iil ifpfl pidmjim pjifil silii xić dmjfl ip dofl. Flfxm, ipiiomdi pi plff siplbf ml pil sipimmćl i iilpdfšfii lipfifopjm Gfyifom, 24 plfl f Tmčmidof ifpf, jli šfi pi ipiiomdi sifjlmldl f sipimmćl fm fiislbfom Aldml Impfom, jioio ipfx Miflidomf ifpfl jli pimpfšdom sizifjlbfom sifslploi f Giizipdl Tlixlbfol f Gsiifpjm diiipff. Aziiofxi if siflipm sipimmćl iifl fiislbfol piilmfxi pi siplfjl pl om Gfyifl i 2016, fipfdf ipfilifil siflip ip 53 xfifoidl miil, l Aldml fiisl 51 xfifoid miil. G iiljifx siflipfxl iim zf fiislbfom dl liilfpjio Sis ifpff mlsilii fimzlim zfff piifl, ipdipdi čmfiifl, ilmpiiofišf iipmćf fmimifmfopjf fiiolb.

Simzl piljlji isimiifff f dl fi pl om bfdldbfopjf dloolčf ilpfi, Fzffmiopjf ilpfi, dl 11. xompfi ifpfm, dl 24. xompfi om siil imffidlidl fmimifmfol, FST, ipdipdi Mlzijl ST, pij om dl 25. xompfi Xdpmx.li jli dloolčf plxipflidf wmz siifli.

Čfflfmiofxl pjimćmxi slždoi pl ćm pifil zfff izoliiomdf siplbf i dloimćfx xmpfopjfx jićlxl i Gizfof, l i dmpomioi ćmxi izolifff Sis 100, mzfidi ifpfi dloolčfl xmpfol i oififpfičdio Giiisf.

ime tvrtke prihod (u €) medij grad br. zaposlenih
1. HRT 184.345.629 radio,TV,web Zagreb 2797
2. NOVA TV 52.403.554 TV, web Zagreb 328
3. RTL HRVATSKA 41.211.482 TV, web Zagreb 243
4. HANZA MEDIA 33.739.929 novine, web Zagreb 424
5. 24 SATA 26.839.986 novine, web Zagreb 168
6. VEČERNJI LIST 26.006.211 novine, web Zagreb 191
7. SLOBODNA DALMACIJA 15.091.111 novine, web Split 247
8. NOVI LIST 9.606.238 novine, web Rijeka 229
9. ADRIA MEDIA 6.489.677 novine, web Zagreb 81
10. HD WIN ARENA SPORT 5.633.818 TV Zagreb 12
11. OBITELJSKI RADIO 3.695.367 radio Zagreb 8
12. GLAS SLAVONIJE 3.477.102 novine, web Osijek 139
13. SPORTSKE NOVOSTI 3.217.833 novine, web Zagreb 35
14. RADIO CROATIA 3.357.914 radio Zagreb 6
15. GLAS ISTRE NOVINE 3.217.833 novine, web Pula 72
16. VOX-NOGOMET 3.007.706 TV Zagreb 11
17. OTVORENI RADIO 2.588.311 radio Zagreb 18
18. ADRIA NEWS 2.235.972 TV, web Zagreb 44
19. MEDIA UNIVERSAL 2.133.799 web, radio Zagreb 19
20. TELEGRAM MEDIA GRUPA 1.989.088 web, novine Zagreb 36
21. FOX NETWORKS 1.933.688 TV Zagreb 6
22. LIDER MEDIA 1.744.188 novine, web Zagreb 23
23. PICKBOX 1.673.069 TV Zagreb 15
24. OTV 1.663.198 TV Zagreb 12
25. INDEX PROMOCIJA 1.523.250 web Zagreb 19
26. RADIO DALMACIJA 1.484.376 radio Split 15
27. JABUKA TELEVIZIJA 1.482.617 novine, web Zagreb 12
28. FIGHT CHANNEL 1.356.496 TV Zagreb 3
29. AUTOR 1.325.930 TV Zagreb 8
30. Z1 TELEVIZIJA 1.197.586 TV Zagreb 14
31. NET 1.155.616 TV Zagreb 23
32. PLANMEDIA 1.143.456 web, novine Koprivnica 34
33. RADIO KAJ 1.045.068 radio Zagreb 18
34. KANAL RI 994.775 TV Rijeka 36
35. ENTER ZAGREB 950.014 radio Zagreb 6
36. MEDIATOP INTERNATIONAL 939.812 novine, web Zagreb 7
37. BUG 826.829 novine, web Zagreb 12
38. 0AR 760.699 TV Osijek 24
39. PRIVREDNI VJESNIK 754.917 novine, web Zagreb 9
40. ARENA 752.376 novine Zagreb 8
Izvor: Bisnode d.o.o., 2016.

2 KOMETARI